Uw klantgegevens worden slechts gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de bestellingen.

Klantgegevens worden door Grootmoedersmooiste niet ter beschikking aan derden gesteld.